Általános Szerződési Feltételek

Eladó:Lumax Pro Kft
Cím:1037 Budapest, Bécsi út 267.
Cégjegyzékszám:01-09-732975
Cégbíróság:Fővárosi Bíróság Cégbírósága Budapest
Adószám:13393672-2-41
Cím:1037 Budapest, Bécsi út 267.
Telefon:36 1 397-2115
Fax:36 1 391-6045
E-mail:rendeles@lumaxpro.hu

A vásárlási szerződést és a vásárlás folyamatát PDF formátumban is megtekintheti.

Tájékoztató

Az alábbi dokumentum a Lumax Munkavédelmi Bolt webes áruházban  történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Amennyiben Ön és cégünk között létrejön a szerződés, úgy erre a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogi szabályozás vonatkozik, ezért rendelése előtt az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni!

A távollévők közti szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, melynek nyelve magyar.

A létrejött szerződést a Lumax Munkavédelmi Bolt webes áruház iktatja.

A megrendelt áruk listája bármikor hozzáférhető a Profilom/Rendeléseim menüpont alatt.
Nem regisztrált felhasználók a visszaigazoló e-mailben megkapott kóddal tekinthetik meg rendeléseiket (URL).

 

Általános rendelkezések

A Lumax Munkavédelmi Bolt webes áruház munkavédelmi eszközöket forgalmaz, melyeket a rendelés után illetve a távollévők közötti szerződés létrejöttét követően futárszolgálattal szállít ki. Az adatlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk.

A feltüntetett árak magyar forintban (HUF) értendők.

A minimum rendelési összeg bruttó 5000 Ft, szállítási díj nélkül.

Fizetési módok:  

·         készpénzzel, vagy bankkártyával az áru átvételkor

·         banki előre utalással

·         a rendelés követően bankkártyával.

Amennyiben téves rendelést adott le, vagy módosítani szeretné a rendelést, úgy a rendeles@lumaxpro.hu e-mail címen kérheti a változtatást 24 órán belül.

A web oldalunkon szereplő kedvezményes árak visszavonásig érvényesek, illetve a készlet erejéig.

A szerződés hatálya

Ön, mint Fogyasztó mint vevő és a Lumax Munkavédelmi Bolt webes áruház, mint eladó közt a távollévők közti vásárlási szerződés a vásárló megrendelésének és ezen rendelés eladó általi, a rendelésről küldött és azt jóváhagyó visszajelző e-mailjének a vásárló részére történő megküldésével lép hatályba, és a megrendelés teljesüléséig hatályos.

Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni jogos igénye, ill. követelés nem teljesül.

A Lumax Munkavédelmi Bolt webes áruház rendszere minden érvényes rendelésnek automatikus rendelés-azonosítót ad, melyet a vásárló által megadott címre küldött rendelés-igazoló automatikus e-mailben közlünk. Ez a rendelés-igazoló automatikus e-mail nem azonos az előbb említett, a rendelést elfogadó visszajelző e-maillel!

 

Vételár

A webes áruházban feltüntetett termékek adatlapján szereplő ár a termék ajánlati ára csak akkor válik végleges árrá, ha a Ön, mint megrendelő a későbbiekben részletezett  rendelési folyamatot szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja, továbbá, ha a webes áruháztól, tehát az eladótól megérkezik a rendelésről küldött és azt elfogadó visszajelző e-mail (nem az automatikus visszaigazoló e-mail), melyben ugyanezen árnak kell szerepelnie.

Fenntartjuk azt a jogot, hogy a webes áruházban megjelenő esetleges hibás árakat, azok tudomásunkra jutása esetén kijavítsuk és rendelésében szereplő rossz árat módosítsuk, természetesen a megrendelőt erről előzetesen értesítjük.

Amennyiben a rendelés, vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, úgy a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

Szállítás

A szállítás futárszolgálattal történik.
Telefonszámát és a megrendelésnél megadott adatait továbbítjuk a futárnak, a kiszállítás akadálymentes teljesítése érdekében.

Szállítási határidő átlagosan 2-14 napig terjedhet. A megrendelő érdeklődhet raktári készletünkről telefonon vagy e-mailben.

A szállítási alapdíj összege: 1290 Ft +Áfa
A szállítási díj minden estben tartalmazza az utánvét díját.

További információkról a ’Szállítás’ menüpont alatt tájékozódhat.

Szavatosság

Minőségi kifogás esetén szavatossági, vagy jótállási igény érvényesíthető a vásárló részéről.

Kétféle szavatossági igény létezik. Az egyik a kellékszavatosság, a másik a termékszavatosság.

A kellékszavatosságnál a termék eladója, forgalomba hozója, tehát a kereskedő felel a vevő felé, míg termékszavatosságnál a termék gyártója.

A vevő szavatossági igénye a következőkre terjedhet ki:

Elsősorban a hibás termék kijavítását, másodsorban kicserélését igényelheti, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az eladónak aránytalan többletköltséget eredményez egy másik szavatossági jog teljesítésével összehasonlítva.

A fentiek után a vevő a hibás áru árának leszállítását igényelheti, figyelembe véve, hogy a hiba milyen mértékben csökkenti az áru értékét.

Szintén igényelheti a vevő, hogy a hibás terméket az eladó költségére maga javítja ki, vagy mással kijavíttatja. Az eladó a kijavítást, vagy kicserélését 15 napon belül végezheti el.

A termékszavatosság igénylése esetén a vevő követelheti a gyártótól, hogy max. 15 nap alatt a hibás terméket javítsa ki, vagy ha ez a vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, úgy a terméket cserélje ki. A vevő nem érvényesítheti szavatossági vagy jótállási igényét, ha az áru hibáját a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett volna.

A szavatossági igény érvényesítési ideje főszabályként két év, ezen belül a vásárlástól számított 6 hónap alatt az eladónak, ill. a gyártónak kell bebizonyítani, hogy a vásárolt termék hibája a vevőre vezethető vissza, tehát rendeltetésellenesen használta az árut, vagy megrongálta. A vásárlástól számított 6 hónapon túl a vevőnek kell bebizonyítania, hogy a termék hibája eladáskor már meg volt.

 

Jótállás

A jótállást köznyelvben garanciának nevezik. Tehát garancia egyenlő a jótállással. A jótállásnál a vevő ugyanazokat az igényeket érvényesítheti, mint a szavatosságnál, eltérés csak abban van, hogy az általános jótállási idő, azaz a vásárlástól számított egy év alatt nem a vevőnek kell bizonyítania, hogy vétlen az áru meghibásodásában, hanem az eladónak.

Külön jogszabály határozza meg, hogy melyek azok az árucikkek, az un. tartós fogyasztási cikkek, amelyekre kötelező jótállás van előírva. Amennyiben a jogszabályban felsorolt termékek listája nem tartalmazza a vevő által megvásárolt terméket, úgy nincs a termékre jótállás, de a vevőnek szavatossági joga ekkor is van.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási igénye merülne fel a vevőnek, úgy az erről szóló részletes szabályozást a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza, szintén melléklet tartalmazza a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körét is.

A fenti szavatossági, ill. jótállási szabályokról a 2013. évi V. törvény, a Polgári törvénykönyv, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet és a szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletszól.

 

A vevő felelőssége

A vevőnek, a regisztrációs oldalon meg kell adnia adatait (amelyeket az adatmódosítás oldalon módosíthat). A megrendelés ezen adatok alapján kerül teljesítésre. A hibás, vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a vevőt terheli.

Amennyiben a vevő és az eladó közt a szerződés hatályba lép, azonban a szerződést a vevő nem tartja be, úgy szerződés-szegést követ el, aminek következményeit viselnie kell. A vevő elsősorban arra köteles, hogy a hatályba lépett szerződés szerinti árut tartalmazó küldeményt átvegye és kifizesse. Amennyiben az áru átvétele a vevő hibájából meghiúsul, úgy az ebből eredő többletköltséget, ill. kárt az eladó részére meg kell téríteni.

 

Visszalépés a vásárlástól

Fogyasztó (természetes személy) jogosult a megrendelésének jóváhagyása után, de még a megrendelt árut tartalmazó küldemény feladása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni.  Az elállást írásban, a rendelésazonosító szám megjelölésével kell az eladó címére vagy e-mailjére bizonyíthatóan elküldenie. Az elálláshoz az is szükséges, hogy annak tudomásulvételét az eladó szintén írásban visszajelezze.

Az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül a fogyasztó indoklás nélkül visszaléphet a vásárlástól, kivéve az egyedi emblémával ellátott termékek esetében. Az eladó köteles a termék ellenértékét és a kiszállítás költségét a termék visszaszolgáltatást követő 30 napon belül visszatéríteni. Ha azonban a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A termék eladó részére történő visszajuttatásának költségei a vevőt terheli. Az eladó a szállítási díjat csak abban az esetben köteles visszatéríteni a vevőnek, ha a vevő a kiszállított csomagban található termékek mindegyikének vásárlásától eláll, és azokat visszajuttatja az eladó részére.

A  vállalkozás - vállalkozás közötti jogviszonyra nem vonatkozik az elállási jog.

A vásárlástól való elálláshoz szükséges minta nyilatkozat a mellékletek közül tölthető le.

 

Az eladó elállási joga

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy csak feltételhez kötve (pl. előzetes fizetés), vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vevőket, akik korábban nem tartották be a vásárlási szerződésben foglaltakat, vagy bármilyen más módon kárt okoznak az eladónak.

 

 

 

Vásárlási folyamat

A vásárlási szerződés elektronikus úton való megkötéséhez a következő technikai lépéseket kell megtenni:

·         Regisztráció

Ezen az oldalon a vásárláshoz szükséges adatokat kérjük el. A regisztrációs folyamat lezajlása után a vevő automatikusan bejelentkezik és a Lumax Pro Munkavédelmi Bolt webes áruház felhasználója lesz.

Az egyértelműen hamis adatokkal regisztrált felhasználókat a webes áruház jogosult az adatbázisból törölni, illetve jogosult kétségbe vonható adatok valódiságát ellenőrizni.

·         Böngészés

A webes áruház oldalain a kategóriákra, illetve az árucikkek nevére, vagy képére kattintva lehet az áruk listáját, valamint a termékek részletes leírását megtekinteni.

·         Kosár

A kiválasztott termékeket tetszőleges példányban a termék ára melletti ’Kosár’ gomb megnyomásával lehet a kosárba betenni. A kosárban levő mennyiség a "+","-" gombokkal módosítható. A fejléc jobb oldalán mindig a kosár aktuális állapota látszik. A Kosár menü pontra kattintva annak tartalma megtekinthető, illetve módosítható. A Kosár automatikusan frissül a termékek hozzáadásával, vagy árucikkek kosárból való törlésével. A végösszeg folyamatosan nyomon követhető. A ’Kasszához’ gombra kattintva lehet a megrendelés leadásához jutni.

·         Rendelés összegzése

A Kosár oldalról tovább lépve, a megrendelő oldalon lehet a szállítási és fizetési feltételeket kiválasztani, valamint szállítási és számlázási címet, személyes adatokat ellenőrizni. Lehetőség van eltérő szállítási címet, megjegyzést megadni a kiszállítással kapcsolatban. A megrendelést a vásárlási feltételek elfogadásával és a ’Megrendelem’ gomb megnyomásával lehet véglegesíteni. A megrendelésről a webes áruház automatikusan visszaigazolást küld a regisztrációnál megadott email címre, mely a rendelés, rendszerünkbe való bekerülését jelzi.

·         Rendelés visszaigazolás

A rendelés véglegesítése, a kollégánk által küldött visszaigazoló e-maillel jön létre, mely tartalmazza a pontos árakat, fizetéshez szükséges adatokat. Amennyiben visszaigazolásunk a rendelés időpontját követő 48 órán nem érkezik meg a vásárlóhoz, úgy a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

Adatvédelem

A webes áruház tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden vásárló személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat a szállító kizárólag a rendelések teljesítéséhez és a vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Az adatok kezelését minden esetben a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartásával végzi. A vevőnek jogában áll megismerni, illetve szükség esetén módosítani a szállító róla nyilvántartott adatait, továbbá jogában áll kérni, hogy ezen adatokat ne használják fel. Bővebben az ’Adatkezelési tájékoztató’ fülre kattintva informálódhat.

Sem a webes áruház, sem a web oldalt üzemeltető a vevő adatait nem adja át harmadik félnek.

Szerződésben nem szabályozott kérdések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó hatályos  jogszabályok az irányadók.


Technikai információk

Az árukészlettel, valamint az árváltoztatással kapcsolatos jogainkat fenntartjuk.

Jelentkezz hírlevelünkre és értesülj kedvezményeinkről!